Recent News

 

 

 

 

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia thống nhất về tài sản công

Thay đổi chức năng của Bộ Tài chính trong quản lý công sản

Chỉ 4 trường hợp tài sản công được đem bán

 

Tiếp tục triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công cho các sở tài chính

03/08/2017

03/08/2017

31/07/2017

27/07/2017

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công phải được xây dựng thống nhất trong phạm vi cả nước; có chức năng tổng hợp số lượng, giá trị, cơ cấu phân bổ toàn bộ tài sản công của quốc gia.

Xem thêm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 87/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính. Trong đó, một số chức năng của Bộ Tài chính liên quan đến quản lý ngân sách Nhà nước và quản lý tài sản công được thay đổi.

Xem thêm

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ 1/1/2018, đã quy định cụ thể các trường hợp bán TSC tại cơ quan nhà nước. Việc bán TSC được thực hiện theo hình thức đấu giá…

Xem thêm

Hội nghị được tổ chức để triển khai Luật Quản lý, sử dụng TSC tới các sở tài chính các địa phương trên cả nước ngay sau hội nghị được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 25/7 vừa qua cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính.

Xem thêm

 

 

 

 

Quản lý hiệu quả tài sản công góp phần thúc đẩy tăng trưởng

Chưa có tiền lệ đấu giá máy bay vô chủ

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công: Thay đổi phương thức quản lý tài sản công

Tổng tài sản của Nhà nước đạt khoảng 1,04 triệu tỷ đồng

21/07/2017

17-07-2017

30/06/2017

12/05/2017

Việc Bộ Tài chính khẩn trương dự thảo các Nghị định và nhiều thông tư để quản lý TSC hiệu quả hơn theo Luật mới sẽ là dư địa để góp phần cùng cả nước thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu đề ra trong thời gian tới.

Xem thêm 

Chiếc máy bay Boeing 727-200 bỏ rơi ở sân bay Nội Bài không phải máy bay vô chủ đầu tiên ở Việt Nam nhưng lại là tài sản công đầu tiên được tổ chức đấu giá, thanh lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Thay đổi lớn nhất của Luật Quản lý, sử dụng TSC là phạm vi điều chỉnh và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công. Luật Quản lý, sử dụng TSC mới điều chỉnh tới tất cả các loại TSC được quy định tại điều 53 Hiến pháp năm 2013.

Xem thêm

Tổng tài sản của Nhà nước hiện đang có là 1,04 triệu tỷ đồng bao gồm quyền sử dụng đất, nhà, xe ô tô công và các tài sản khác nhưng chưa bao gồm tài sản Nhà nước tại các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Xem thêm

 

 

 

 

 

Challenges for VN with Industry 4.0

Govt moves to enforce resolution on bad debt

Public property rules need more clarification

Public Sector Asset Management: Roundtable Report

08/08/2017

20/07/2017

05/04/2017

29/03/2016

Viet Nam may adopt new models suitable to its own conditions in the course of economic development. However, Viet Nam will also face many challenges, particularly in technology, human resources, policies and infrastructure.

See more

The PM issued Directive 32/CT-TTg, stating that all regulations to guide the implementation of the NA resolution on settling non-performing loans must be issued before August 15, the date the resolution takes effect…

See more

Adjustments to the draft Law on Management and Use of Public Assets were high on the agenda at the National Assembly full-time deputies’ meeting yesterday in Hả Nội. A majority of the deputies agreed on the scope of the adjustments.

See more

The research is a timely knowledge-resource for public officials seeking to further professionalise and optimise their real estate portfolios while cutting costs and maintaining the same levels of public services.

See more